Redaktör

Mattias biologi

Redaktör

Linnés herbarium i The Linnéan Society of London. Riddarsporre.


Medlem av Redaktionskommitén

för tidskriften under 2015:  Fauna och Flora


Tidigare redationella uppdrag:

Författare Kulturväxtlexikon


Redaktör och författare Etnobiologi Sverige vol 2 "Människan och floran"


Redaktör och författare Etnobiologi Sverige vol 3 "Människan och faunan"


Jag redakterar och faktagranskar text med biologiskt innehåll till böcker och artiklar.


Jag säljer bilder från naturen och trädgårdar, hör av dig, kanske har jag något du behöver.


Pris enl överenskommelse.