Epifyter i Sverige

Epifyter i Sverige

Medan jag arbetade på Cenrum för biologisk mångfald som hade sina lokaler i huset som kallades Naturicum, gick jag eller cyklade genom Ultunaallén varje dag för att äta lunch på någon av restaurangerna. Det visade sig att det fanns en hel del växter som grott uppe i grenklykorna på de skogslönnar som utgör allén. Jag började fota de här växterna och på den vägen är det. Först pratade jag med redaktörerna på tidskriften Fauna och flora som satt i Naturicumhuset och de tyckte att det skulle vara bra om jag skrev en artikel om det här fenomenet.

Här är den från 2010/A publication on epiphytes in Ultuna, Uppsala.

Åren efter reste jag runt en del i landet och fotade då nya träd med växter uppe i kronan. Då upptäckte jag också en gammal publikation i ämnet och arbetade samman dessa resultat med mina egna observationer. Det blev den mer fullständiga bilden av vilka arter som kan råka dyka upp som epifyter. Nu blev det lite mer fullständigt/New publication on epiphytes in Sweden 2015.


Eftersom jag hade väldigt mycket bilder och dokumentation till denna artikel fick jag sammanställa en Word-fil med alla bilder och en tabell över var epifyterna sitter i träden.


As the material with all the pictures of the epiphytes was considered to large I prepared a Word-file with the compleate documentation. I also made a summary in English and a table for all the species with scientific namnes. This contains also a description where in the tree, the epiphytes was found.


Här är Wordfilen som sparats som PDF-fil/press here to wiew the Word-file now saved as a PDF-file.Här kunde det ha slutat men nu har jag fått kontakt med fler biologer som gjort liknande observationer och skickat foton. Även jag har observerat nya kombinationer mellan värdträd och epifyt. Det här tänkte jag kunde vara intressant för fler. Därför planerar jag att publicera nya fynd sedan 2015 på den här sidan.


Ja!! Jag vet, det finns inga riktiga epifyter i Sverige. Ingen art har några speciella anpassningar för att kunna gro och växa i  trädklykor. Det är bara slumpen som för dit frön eller frukter med vind eller fåglar/djur. Det är ändå intressant att de klarar sig och att det har gått att få ihopa så många arter som värdträd och så många arter som epifyter. Jag kallar dem epifyter för enkelhetens skull.

Här är en diskussion i Vilda Växter 2020:1 där min bild får illustrera frågan vad en epifyt är.