Publikationer

Mattias biologi

Publikationer

Mattias Iwarsson är växtsystematiker med inriktning på odlade växter. Han tog en licentiatexamen 2002 på Institutionen för Systematisk botanik, Evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala universitet. Avhandlingen tog upp pollinationsbiologi och presenterade en världsvid monografisk revision av släktet lejonöron Leonotis (Lamiaceae). Under forskningstiden gjordes många resor i Afrika till Malawi, Tanzania, Kenya och Kongo Kinshasa. Senare har han arbetat tillsammans med en veterinärkirurg med en sjukdom på jakthundar på Gotland som visade sig orsakas av sex olika gräsarter. Ett annat forskningsprojekt har inneburit mikroförökning av olika björkar t.ex. masurbjörk. Du kan se dem i Botaniska trädgården i hörnet Thunbergsvägen - Villavägen.

 

Vid CBM arbetade Mattias 2004–2007 med bokverket Etnobiologi i Sverige. Volym 2,Människan och floran, kom ut i oktober 2005 och den tredje, Människan och faunan, i december 2007. Han har också ett ansvar för ett klonarkiv på Linnés Hammarby, där det odlas speciella äppel- och päronsorter som utsetts till mandatsorter. De skall bevaras för framtiden. I Sverige finns 30 lokala klonarkiv som numera administreras av Programmet för odlad mångfald (POM). Mattias deltar aktivt i POMs inventeringsarbetet.

Under 2012 till 2014 gjorde han en studie av svenska och finska hängaplar. Det initierades av Lena Lindén som är forskare vid Helsingfors universitet. Studien av de gamla trädens mikrosatellit DNA och morfologiska karaktärer gjorde det möjligt att urskilja sorterna. Det blev en artikel i den vetenskapliga tidskriften Horticulturae. Resultaten har också gjorts tillgängliga i svenska och finska populärvetenskapliga tidskrifter senast i Svensk Botanisk Tidskrift 111:4-15 som finns som PDF nedan.

 

Mattias delar också regelbundet med sig av sina kunskaper genom olika föreläsningar i olika trädgårdssammanhang t.ex. vid Trädgårdsmässan i Älvsjö,  i Kunskapsträdgården SLU Ultuna, på Linnés Hammarbys  äppeldagar, UU och på äppeldagar i olika delar av Sverige. Mattias har också gjort botaniskt fältarbete åt Triekol  och Biologiskt Kulturarv.

 

Vetenskapliga uppsatser

 

Knezevic, J., S. Prodanovic, M.Iwarsson, 2014. Decline of the maize landrace cultivation in eastern Serbia. Romanian Agricultural Research 31:1-6.

 

Lindén, L. & Iwarsson,M. 2014. Identification of weeping crabapple cultivars by microsatellite DNA markers and morphological traits.Scientia Horiculturae 179:221-226.

 

Harvey, Y. B. & Iwarsson, M. 2013. Leonotis in Lamiaceae, Flora Zambesiaca. Vol. 8:8. Royal Botanic Gardens, Kew. p. 66-78.

 

Knezevic, J., S. Prodanovic, M.Iwarsson, A. Minina 2010. Diversity of Maize (Zea mays L.) Landraces in Eastern Serbia: Morphological and Storage Protein Characterization. Maydica 55 (2010):231-238.

 

Iwarsson, M. & Harvey, Y. B. 2009. Leonotis in Lamiaceae, Flora of Tropical East Africa. Royal Botanic Gardens, Kew. p. 96-106.

 

Iwarsson, M. 2006. Leonotis In: Hedberg, I., E. Kelbessa,  S. Edwards, S. Demissew & E. Persson (eds.), Flora of Ethiopia and Eritrea, vol. 5. Gentianaceae to Cyclocheilaceae. p. 548-549 Addis Ababa and Uppsala.

 

Wallin, A. & Iwarsson, M. 2004. Mikroförökning av björkar. Lustgården 84: 37-50.

 

Wallin, A. & Iwarsson, M. 2004. Artonårig provodling av mikroförökad masurbjörk. Lustgården 84:31-36.

 

Iwarsson, M. & Nordin, I. 2004. Fingerask ( Fraxinus excelcior f. digitata ) en avvikande form från Gotland. Lustgården 84: 11-18.

 

Iwarsson, M. & Harvey, Y. B. 2003: Monograph of the genus Leonotis (Pers) R. Br. (Lamiaceae). Kew Bulletin 58:597-645.

 

Iwarsson, M. 2002. Studies in Leonotis (Lamiaceae) a genus of sunbird pollinated flowering plants. Licentiate thesis. Uppsala University.

 

Iwarsson, M. in B. Aldén et al. 1999. Kulturväxtlexikon. Natur och kultur/LTís förlag.

 

Frendin, J.; Greko, C.; Hellmén, E.; Iwarsson, M. & Chryssantou, E. 1994. Thoracic and abdominal wall swellings in dogs caused by foreign bodies. J. of Small Animal Practice 35:499-508.

 

Iwarsson, M. 1985. Leonotis In Codd, L. Flora of Southern Africa 28(4): 31-37

 

Iwarsson, M. 1985. Specimens of Leonotis seen by M. Iwarsson. Supplement to Flora of Southern Africa 28(4):1-9.

 

Iwarsson, M. 1979. Pollen from bills of African sunbirds (Nectariniidae) Botaniska Notiser 132:349-355

 

Iwarsson, M. 1977. Pollen morphology of East African Caryophyllaceae. Grana 16:15-2

Poster

 

Poster

 

Harvey, Y. B. & Iwarsson, M. 2000. Leonotis. XVIth EATFAT International Congress in Meise, Belgium.

 

Populärvetenskapliga uppsatserIwarsson, M. 2020. 'Courtpendu Rouge'.En gammal okänd äppelsort. Pomologen 2020:1:10-13.

Henäng, G. 2020.Beskrivning av Courtpendu. Pomologen 2020:1:14-17.


Iwarsson, M. 2020. 'Gniff' - en äldre violett morot. Sesamnytt 2020:2:10-11.


Iwarsson, M. & Lindén, L. 2017. Hängaplarna under lupp - prydnadsaplar med hängande grenari Sverige och Finland. Svenska Botanisk Tidskrift 111:4-15.

 

Iwarsson, M. 2016. Från vårdträd till parkträd - 'Sigtuna Sur' en ny äppelsort.Hemträdården 2016:2:20-24.

 

Iwarsson, M. 2015. Hur påverkar klimatförändringarna vinterförvaringen av äpplen? Pomologen 2015:2:10-11.

 

Iwarsson, M. 2015. Bajonettliljor - något för en pacifist? Hemträdgården 2015:5:48-51.

..

Iwarsson,M. 2015. Epifyter i Sverige. Fauna och flora 2015:2:26-40.

 

Iwarsson, M. 2014. Gamla trädgårdsväxter - Nyttan och nöjets biologiska kulturarv. Vårda väl. Biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetet

 

Iwarsson, M. 2014. Ett litet och ett stort plommon - 'Västmanlands Rödplommon' och 'Hagbyholms Sviskon'. Hemträdgården 2014: 46-51.

 

Iwarsson, M. 2014. Frö för framtiden. Småskalig odling av köksväxtfrö. Sesam.

 

Qvarnström, H. & Iwarsson, M. 2013. Uppsala universitetspark. Linnés Vänner och Statens Fastighetsverk.

 

Iwarsson, M. 2012. Äpplet, symbol för omställningen. I Sverige ställer om –Metod och inspiration för omställningsinitiativ. Jan Forsmark, Monika Walldén & Pella Thiel ( red.). p. 72-76. Stockholm.

 

Iwarsson M. 2011. Nytt register till Svenska äpplen. Pomologen, vol 11, nr 4, 24-25.

 

Iwarsson, M. 2011. Kylig uppfinning åter i tiden. I Halland 2011:3:19-20

 

Iwarsson, M. 2011. Vad är en lokalsort av äpple och hur har de nyttjats? Lommen 45:16-21.

 

Iwarsson, M. 2011. ’Norby’ – en ny svarta vinbärssort. Hemträdgården 2011.3.21-22.

 

 Håkan Tunón, Marie Byström, Anna Dahlström, Mattias Iwarsson & Charlotta Warmark 2010. Utredning av status och trender rörande lokal och traditionell kunskap i Sverige. CBM:s skriftserie 39

 

Iwarsson, M. 2010. Epifytiska växter i Ultunas alléer. Fauna och Flora 105:20-25.

 

Iwarsson, Mattias. 2010. Naturen och dess nyttjande vid Strömsborg; Växter och fåglar på

Strömsborg, i Sven Hedenskog (red.) Strömsholms vilohem 100 år – en ekumenisk mötesplats i Roslagen. Norrtälje. Sid. 54-75; 114-119.

 

Iwarsson, M. 2009. Om bokverket Etnobiologi i Sverige. Lommen 42:12.13.

 

Iwarsson, M. & Dahlberg, A. 2008. Rotmurkla funnen på Gotska Sandön. Fauna och Flora 103:1:24-27.

 

Iwarsson, M. 2008. Äpple och päron ur pomologisk synvinkel. Lustgården 88:11-16.

 

Iwarsson, M. 2008. Ny svamp efter branden på ön. Gotska Sandöns Hembygdsförening. 27:3-4:10-11.

 

Iwarsson, M. 2007 i H. Tunon, Iwarsson, M. och Manktelow, S. (red.) Etnobiologi i Sverige vol. 3., Människan och faunan. p. 41 Kyrktupp; p. 42 Djur i landskapsvapen; 83-84 Spindlar; 99-100 Bekämpning av råttor och möss; 160-161 Får; 170-171 Glada; 171 Duvhök Sparvhök;172-173 Falkar; 173 Vråkar; 179-180 Spansk skogssnigel; 182 Domherre; 183 Rödhake; 184 Sånglärka; 200 Ollonborre Kastanjeborre; 200 Tordyvlar; 230-232 Skogshare Fälthare; 237 Järpe; 239 Ringduva Skogsduva; 246-247 Ekorre; 248-249 Rödräv; 260-261 Grävling; 288 Snösparv; 296 Blåhake; 319-321 Korp; 343-345 Gädda; 346-347 Abborre; 349 Gös; 357 Idens badfiske; 383 Strömstare; 391-393 Änder; 393 Skäggdopping; 394 Skrakar; 395 Lommar; 396 Rördrom; 396-397 Svanar; 399 Tofsvipa; 413 Måsfåglar; 414 Alkor; 414 Strandskata; 447-448 Makrill; 452 Simpor och 464 Svärta.

 

Iwarsson, M. 2007. Gubbäpplet och dess historia. i Källslätten ett kulturlandskap. (Bonnie Nilzon och Bengt Oldshammar red.). Källslättenföreningen. Falun.

 

Iwarsson, M. & Nordin, I. 2006. Nytt och gammalt om asken, Fraxinus excelsior , på Gotland. Rindi 26:3:148-153.

 

Iwarsson, M. 2006. Träd-ödaren - fruktad parasit på våra fruktträd. Hemträdgården 2006:5:16-17.

 

Iwarsson,M. 2006. ' Fäbod' -- en riktig höjdarrabarber! Hemträdgården 2006:3:54-56.

 

Iwarsson, M. 2005 i Tunon, H., Pettersson,B. och Iwarsson, M. (red.) Etnobiologi i Sverige vol. 2., Människan och floran. p. 209 Potatis; 231 Flyghavre; 238 Dårrepe; 262 Smultron och jordgubbar; 318-322 Äpplen, Päron, Plommon.

 

Iwarsson, M. 2005. Sällskapet DBW 150 år. Hemträdgården 2005:6:61.

 

Iwarsson,M. 2004. Res och sök upp - ett äppelträd. Hemträdgården 2004:5: 47-49.

 

Iwarsson, M. 2004. Gubbäpplets historia. Pomologen 4:8-11.

 

Iwarsson, M. 2002. Botaniska Trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby i Uppsala Kan det vara värt ett besök. Trädbladet 9:13-18.

 

Iwarsson, M. 2001. Återfynd av luktvicker på Gotska Sandön. Rindi 21:3-4.

 

Iwarsson, M. 2000. Sommarlejonöra - ny fågelpollinerad utplanteringsväxt. Hemträdgården 2000:2:16-17.

 

Iwarsson, Mattias 2000. Ett besök i Fullerö backar. Gamla Uppsala förr och nu. Gamla Uppsala Hembygdsförening. 2000:76-79.

 

Martinsson, K. & Iwarsson. M. 1999. Ljus i mörkret - släktet Plectranthus . Hemträdgården 99:1:34-38.

 

Iwarsson, M. & Ryman, S. 1998. Solenostemon scutellarioides - det nya namnet på palettblad. Natur och Trädgård 1998:2:36-37.

 

Iwarsson, M. 1998. Mer om körvelrovan. Sesam-bladet 1998:4:8.

 

Iwarsson, M. 1994. Botaniska Trädgården. Guide på svenska och engelska. Omtryckt 2000.

 

Iwarsson, M. & Nilsson, Ö. 1994. Rapport från en insamlingsresa i Kazachstan. Trädgårdsamatören 1994:64-67.

 

Iwarsson, M. 1993. Besök Botaniska Trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby i Uppsala. Biologen 60: 1-4.

 

Frendin, J. & Iwarsson, M. 1989. Migrerande gräs som orsak till produktiv inflammation hos hund. Svensk Veterinärtidning 41:3:129-137.

 

Iwarsson, M. 1989. Linnés Naturstig. 38p.

 

Iwarsson, M. 1987. Botan skördar. Utställningskatalog. 60 p.

 

Iwarsson, M. 1986. Växterna runt julbordet. Utställningskatalog. 36p.

 

Iwarsson, M. 1985. Linnés Hammarby. Guide på svenska och engelska. Reviderad 1995.

 

Iwarsson, M. 1983. Odla din egen flugfälla. Snilleblixten 1983:8-9.

 

Övriga skrifter

 

Lärarhandledningar till Botaniska Trädgården: 1 Odling av växter. 2 Ekonomiväxter. 3 Svenska träd och buskar. 4 Regnskogens växter. 5 Ökenväxter

 

 

 

Min växt  Leonotis, från Afrika, odlad vid Valsätrakyrkan i Uppsala

Tidigare arbeten:

Forskare och lärare Systematisk botanik, UU, 8år

 

Intendent (Trädgård)

Botaniska trädgården,UU, 24år


Forskare och Redaktör  Centrum för biologisk mångfald, SLU ? UU, 12 år, där jag för närvande ibland har uppdrag på konsultbasis.Tidigare redationella uppdrag:

Författare Kulturväxtlexikon


Redaktör och författare Etnobiologi Sverige vol 2 "Människan och floran" och vol 3 "Människan och faunan"


Författare och redaktör i flera av CBMs skrifter.
Jag brinner för folkbildning!